اداره اموزش و پرورش منطقه بزمان سال شصتودو ادارهکل اموزش و پرورش سیستان وبلوچستان
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

صفحه اصلی | لیست خبرها | اخبار داغ | اخبار اقتصادی | حوادث جدید | مطالب تازه | ورزشی | تبلیغات در پورتال | تماس با ما


» تبلیغات

» گزارشات تصویری

» گزیده ها

» تازه ها

» مرتبط ها

» نظرسنجی

» اخبار

     » اخبار »» بیشتر
 
 » اداره کل اموزش و پرورش سیستان و بلوچستان بعداز وزارت اموزش و پرورش دومین سازمان در هر استانی است و پشتی بانیار بخش و شهرستان است


اداره کل اموزش و پرورش سیستان و بلوچستان دو مین سازمان بعد از وزارت اموزش و پرورش در هر استان است چند اداره و چند هزار دانش اموز و منطقه و شهرستان اداران زیر نظر اداره کل می باشد

» جزئیات

 
 
 » وزارت اموزشو پرورش از تاریخ خود که سال ۱۳۲۳ درایران تعلیم و تربیت قبلا کارهای مهمی تا حالا انجام داده است


قبلا وزارت تعلیم و تربیت بوده انتقال به وزارت اموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۲۳ کارهای مهمی در حوزه تعلیم و تربیت اموزش و در سطح کارشناسی و نیرهای عظیمی از اموزش و پرورش تربیت شده به سایر دستگا ها استخدام شده اند از زمان نظام گذشسته تا حالا

» جزئیات

 

     » اخبار »» بیشترپانل کاربران

تبلیغات

مرور گذشته

پانل کاربران
{login}

خبرهای جدید
{news}
Copyright @ 2013 پورتال هفت نوت | All Rights Reserved.